WEY

WEY P8

    WEY P8

厂商指导价:¥29.28-31.28万

  • 北京最高降幅:5.28万
  • 全国最高降幅:5.28万
  • 厂 商:WEY
  • 保修政策:暂无
  • 变速箱:暂无
  • 驱动方式:暂无

在售车款

共 3 款
WEY P8 2018 款车型 变速箱 油耗 指导价 参考最低价
尊贵型 暂无 2.3L 29.28万 25.98万 询价
尊享型 暂无 2.3L 30.28万 26.98万 询价
旗舰型 暂无 2.3L 31.28万 27.98万 询价